Archive for the ‘proceduri’ Category

h1

Desfasurarea orelor in laboratoare

februarie 27, 2012

[Procedura_desfasurarea orelor in laboratoare]

Reclame
h1

Examene de certificare…

noiembrie 1, 2011

EXAMENE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PROFESIONAL SI TEHNIC

[PROCEDURA CERTIFICARE PROFESIONALA-11]

h1

Pregătire suplimentară…

septembrie 25, 2011

[Procedura de pregatire suplimentara Energetic CEAC]

h1

Înscrierea elevilor în clasa a IX-a

iunie 25, 2009

2009 ceac procedura www plus inscrierea elevilor

Procedura are drept scop înscrierea elevilor în clasa a IX-a în conformitate cu normativele în vigoare şi colectarea unor date necesare viitorilor diriginţilor şi compartimentului secretariat pentru întocmirea diferitelor situaţii ulterioare. [Procedura de înscriere in clasa a IX-a] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]

h1

Urmărirea traseului profesional

iunie 1, 2009

2009 ceac procedura www plus traseul profesional al  elevilor

Procedura a fost alcătuită pentru a se întocmi o situaţie statistică privind traseul ocupaţional al absolvenţilor în vederea aprecierii utilităţii specializărilor propuse de către instituţia noastră şi a concordanţei dintre obiectivele unităţii (PAS) cu cele stabilite la nivel local (PLAI) şi regional (PRAI). [Procedura de urmărire a traseului profesional] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]

h1

Evidenţa activităţilor extraşcolare

septembrie 20, 2008

2009 ceac procedura www plus activitati extrascolare

Scopul acestei proceduri este de a avea o evidenţă a desfăşurării activităţilor extracurriculare pentru o a stabili gradul de realizare a acestora, comparativ cu planul de activităţi propus la începutul unui semestru sau an şcolar. [evidenţa activităţilor extracurriculare] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]

h1

Autoevaluarea Instituţională

septembrie 20, 2008

 2009 ceac procedura www plus autoevaluarea institutionala

Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor condiţii si modalităţi de autoevaluare printr-o mai bună implicare şi responsabilizare a parţilor implicate direct în educaţia elevilor. Prin prezenta procedură se stabileşte metodologia si responsabilităţile celor implicaţi în procesul de autoevaluare. [AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]