h1

Raport C.E.A.C. 2009-2010

octombrie 5, 2010

[Energetic Targu Jiu raport-ceac-2009-2010] [Document PDF] [Sugestie pentru descărcare Click dreapta, Save Target As…]

Reclame
h1

Raport CEAC Energetic Nr.1 – Târgu Jiu 2008-2009

octombrie 21, 2009

 2009 ceac procedura www plus raport de autoevaluare

[raport CEAC 2008-2009]

h1

Documente utile

octombrie 2, 2009

www documente utile necesare

• [Portofoliul Profesorului] • [Portofoliul Comisiei Metodice] •

• [Structura Organizatorica Energetic] • [2009-2010 Acord de parteneriat] •

• [2009-2010 Regulament de ordine interioara] •

h1

Structura anului şcolar 2009-2010

septembrie 6, 2009

2009 ceac structura anului scolar 2009-2010

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a stabilit structura anului şcolar 2009-2010. Astfel, cursurile vor începe luni, 14 septembrie 2009 şi se vor încheia, vineri, 11 iunie 2010, însumând 35 de săptămâni de şcoală (173 de zile lucrătoare). 

SEMESTRUL I // – luni, 14 septembrie 2009 – vineri, 29 ianuarie 2010; – vacanţa de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010; – vacanţa intersemestrială: vineri, 30 ianuarie – duminică, 7 februarie 2010.

 SEMESTRUL II // – luni, 8 februarie 2010 – vineri, 11 iunie 2010; – vacanţa de primăvară: sâmbătă, 3 aprilie – duminică, 11 aprilie 2010; – vacanţa de vară: sâmbătă, 12 iunie – duminică, 12 septembrie 2010.

 În semestrul I, tezele se vor susţine, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009, iar în semestrul al II-lea până la data de 14 mai 2010. [sursa: Ministerul Educaţiei]

consfatuiri energetic nr1

În conformitate cu Legea nr 128/1997, art 33 şi 40, pe baza planului managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj  se organizează, în perioada 09 – 22 septembrie 2009, consfătuirile judeţene pe discipline de studiu.

Limba şi literatura română 22.09.09, CNTV • Limbi moderne 15.09.09, CNTV • Matematică 21.09.09, CCVM • Fizică-Chimie 18.09.09, CNTV • Biologie 17.09.09, CNTV • Istorie/Ştiinţe socio-umane 16.09.09, CNSH • Geografie 16.09.09, CNTV • Discipline tehnice 17.09.09, CCVM • Arte 17.09.09, LMAP • Educaţie fizică şi sport 18.09.09, CCVM • Religie 16.09.09, CCVM • ora 09.00.

Tematica consfătuirilor pe discipline de studiu este:

01.Prezentarea raportului stării disciplinei în anul şcolar 2008-2009 şi a planului managerial pentru anul şcolar 2009 – 2010;

02.Dezbaterea OM 4595/ 22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

03. Prezentarea şi analiza noilor planuri cadru;

04. Prezentarea şi analiza modificărilor la nivelul programelor şcolare pentru clasele I-VIII, modificări care au avut în vedere adaptarea tuturor programelor şcolare din învăţământul primar şi gimnazial la modelul programelor şcolare din învăţământul liceal, centrate pe competenţe;

05. Prezentarea şi analiza revizuirilor unor programe şcolare de liceu, în conformitate cu noile planuri cadru;

06. Dezbaterea modalităţilor de întocmire a documentelor de proiectare a activităţii didactice;

07. Dezbaterea modalităţilor de organizare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare pentru anul şcolar 2009-2010;

08. Constituirea Consiliului consultativ al disciplinei;

09. Înscrieri pentru dobândirea calităţii de metodist;

10.  Prezentarea ofertei de formare a CCD Gorj;

11.  Stabilirea tematicilor cercurilor pedagogice.

[Adresa ISJ Gorj nr.6787 / 08.09.2009]

h1

Înscrierea elevilor în clasa a IX-a

iunie 25, 2009

2009 ceac procedura www plus inscrierea elevilor

Procedura are drept scop înscrierea elevilor în clasa a IX-a în conformitate cu normativele în vigoare şi colectarea unor date necesare viitorilor diriginţilor şi compartimentului secretariat pentru întocmirea diferitelor situaţii ulterioare. [Procedura de înscriere in clasa a IX-a] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]

h1

Urmărirea traseului profesional

iunie 1, 2009

2009 ceac procedura www plus traseul profesional al  elevilor

Procedura a fost alcătuită pentru a se întocmi o situaţie statistică privind traseul ocupaţional al absolvenţilor în vederea aprecierii utilităţii specializărilor propuse de către instituţia noastră şi a concordanţei dintre obiectivele unităţii (PAS) cu cele stabilite la nivel local (PLAI) şi regional (PRAI). [Procedura de urmărire a traseului profesional] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]

h1

Evidenţa activităţilor extraşcolare

septembrie 20, 2008

2009 ceac procedura www plus activitati extrascolare

Scopul acestei proceduri este de a avea o evidenţă a desfăşurării activităţilor extracurriculare pentru o a stabili gradul de realizare a acestora, comparativ cu planul de activităţi propus la începutul unui semestru sau an şcolar. [evidenţa activităţilor extracurriculare] [sugestie pentru descărcare: click dreapta, save target as…]